Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE LEGER

?5

van Mons naar Perwez; de 6c van Brussel naar Wavre. Het vervoer werd gedekt door:

ie. de te Gembloers samengetrokken Cavaleriedivisie;

ae. een gemengde brigade van de 3e Divisie, te Tongeren; j

3e. een gemengde brigade van de 4e Divisie, te Hoeij.

Ten aanzien van de wijze, waarop de Belgische regeering de verdediging van haar grondgebied wenschte te regelen, vermeldt het verslag van het opperbevel het navolgende.

„Na de schending der grens, op 4 Augusti, in den oproep door België aan de zijn onzijdigheid waarborgende mogendheden, zegde de regeering van den Koning:

„Er zou een beraden en gemeenschappelijke handeling zijn met het doel aan de krachtmaatregelen, door Duitschland tegen België aangewend, weerstand te bieden en, terzelfdertijd, de handhaving van de onafhankelijkheid en ongeschondenheid in de toekomst te waarborgen.

„België is gelukkig te kunnen verklaren dat het de verdediging van de versterkte plaatsen zal verzekeren."

In verband met het vermoeden, door de Duitsche nota van 2 Augustus opgewekt, dat, indien de Duitsche troepen door België moesten trekken, de Maas niet de Noordergrens, maar wel de as van hun aanvallende beweging naar Frankrijk zal zijn, en dat „dus krachten, die in getal het Belgische leger zeer te boven gaan," het land zouden doortrekken, werden de krijgsverrichtingen beheerscht door de volgende grondregels* A

„I. — Telkens dat het leger tegenover veel talrijker krachten zal staan:

Sluiten