Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE OPERATIEPLAN

werd, om den tegenstand van die vesting te verzekeren."

En verder vraagt hij „of, nu de Duitschers de onzijdigheid van Nederland niet geschonden hebben de verdediging van de Maas door het Belgische veldleger dan geen aanleiding tot die schending gegeven zou hebben; of de Hollanders dan daarop geantwoord zouden hebben met een oorlogsverklaring aan Duitschland, hun leger tot steun voor de Entente aangewezen en de ScheldevoordeEngelsche vloten opengesteld zouden hebben ?"

En hij antwoordt daarop door te zeggen: „On peut en douter. A-t-on oublié rattitude équivoque des Pays-Bas, dans les débuts de la guerre et la germanophüie de ses classes dirigeantes?" Daarop laat hij volgen dat de Hollanders urbi et orbi verklaarden, dat de schending van hun Limburg voor hen geen voldoende reden was, om hen te doen beslissen zich te werpen in ,4a grande bagarre;" dat de houding van Duitschland tegenover Nederland zuiverheid miste tot 7 Augustus, toen het de zekerheid verkreeg dat het den spoorweg KeulenLuik zonder uitstel gebruiken kon, omdat de brug bij Val-Benolt door een onopgehelderd gebleven verzuim, met vernield geworden was. Was die brug afdoende onbruikbaar gemaakt, zou Duitsdiland ffijpfr dan niet, coüte que coüte meester gemaakt hebben van de beide spoorwegen, die door Hollandsen Limhurg loopen? En wie weet, vraagt hij tem slotte, of Holland, door de schending van zijn Limburg, zich met in het zog van Duitschland had laten meesleepen?

Niet zonder eenige moeite beheerschen wij onze verontwaardiging, bij het lezen en afschrijven van deze deels onjuiste, deels insinueerende en in elk geval perfide uitingen van den oud-generaal de

Sluiten