Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö$ STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

Selliers. Zijn brochure draagt tegenover Nederland het karakter van een onwaardig pamflet. Wij zullen echter zakelijk zeggen, wat er van is.

Daarvoor zij allereerst gewezen op de meening en de uitspraken van generaal de Brialmont, een eminent Belgisch militair-bouwkundige en strateeg, wiens naam nog altijd, ook buiten België, met eere wordt genoemd.

In 1887 schreef hij1):

„On exige aujourd'hui de 1'Etat neutre, non pas d'intervenir dans la bataille décisive, mais bien d'arrêter sur la première ligne de défense favorable, le belligérant qui, dans un intérêt stratégique, veut user du territoire neutre et de Tarrêter assez longtemps pour qu'il ne puisse atteindre son but. Cette première ligne de défense favorable, si 1'ennemi vient de 1'est ou si, venant du midi, il veut gagner le Rhin, est évidemment la Meuse. C'est donc la que 1'armée beige devra se porter dans reventuahté.dont il s'agit."

Verder verklaart hij, dat een Belgisch legercommandant, die een oorlogvoerende over de Maas zou laten komen en zich tevreden zou stellen met het innemen van een positie voorwaarts van het geretrancheerde kamp van Antwerpen „manquerait a tous ses devoirs et perdrait le pays." Hij zou er van afzien de onzijdigheid te verdedigen, in strijd met onze meest uitdrukkelijke verplichtingen, en zou aan den meest ondernemenden of den minst scrupuleusen der beide oorlogvoerenden den grooten strategischen weg prijs geven, die door ons land loopt en die Europa ons opgedragen heeft te verdedigen.

Brialmont zegt verder, dat hij er geen bezwaar tegen ziet, dat het Belgische leger eventueel tijdelijk

*) Zie ook in het werk van de Ryckel, blz. 82.

Sluiten