Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE OPERATIEPLAN

121

worpen. Er was geen krijgstucht, vooral geen marschdistiphne.

Dit een en ander schijnt te moeten dienen ter motiveering van de legerstelling achter de Gette, en ter bestrijding van het denkbeeld om het leger op te stellen aan de Maas. Wij zijn het daarmede volstrekt niet eens. Dat de toestand van het leger voor België bedroevend en ongunstig was, is stellig zeker. Maar dat feit had veeleer kunnen en moeten bijdragen tot de beslissing om stelling te nemen achter een breede terreinhindernis als de Maas — waardoor de defensieve en moreele kracht van het leger zeer verhoogd zou zijn geworden —dan tot het besluit om te gaan staan achter een onbeduidend watertje als de Gette, van waar men zonder twijfel door den aanvaller in zeer snél tempo zou worden verjaagd en zou moeten terugtrekken; misschien wel in wanorde 1

Sluiten