Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

of de staatkundige leiding zich voldoende op de hoogte stelde van den stand der militaire zaken, alsmede in het bijzonder:

of de regeering zich genoeg rekenschap gaf van de politieke uilwerking van het Duitsche operatieplan, nog niet opgehelderd zijn.

Zij besluit deze vragen tot het onderwerp van een nader onderzoek te maken.

Uit de door de Commissie overgelegde opgaaf, hiervoren bedoeld, nemen wij de navolgende door haar vastgestelde cijfers over.

In den zomer van 1914 bedroegen de vredessterkten der legers (zonder officieren) van:

Duitschland: 761000 man.

Oostenrijk-Hongarije: 478.000 „

Totaal: 1,239.000 man

Frankrijk: (zonder 86.000 inlanders in Noord-Afrika en zonder

personeel van het vreemdenlegioen) 794.000 „

Rusland: 1.445.000 „

Totaal: 2.239.000 man.

In het jaar 1914 telden de organieke oorlogssterkten (aan divisiën infanterie der ie en der 2e linie) der legers van: Duitschland 79 divisiën (bovendien 2 vestingdivisiën). Ook werden dadelijk 6 „Ersatz"-divisiën gemobiliseerd, waardoor het aantal wordt: 85£ divisiën. Oostenrijk-Hongarije 50 ,,

Totaal voor de Centralen: 135 \ divisiën. Frankrijk: 69 divisiën.

De Fransche generaal Buat berekent voor de reserve-brigades der 18 legerkorpsen, met totaal

Sluiten