Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

Omtrent de inrichting der verschanste legerplaats Luik verschaft voorts bet werk van generaalmajoor A. Hoogeboom alleszins betrouwbare gegevens.

Luik en de aangrenzende gemeenten binnen de stelling telden in 1914 te zamen een bevolking van ± 500.000 inwoners. De stad zelf heeft geen omwalling, maar is omgeven door 12 forten, gelegen op 6% a 9,5 K.m. afstand van het centrum, en op onderlinge afstanden van 334 K.M. Luik ligt diep in het Maasdal, doch de forten zijn aangelegd op hoogten van 150 tot 270 M. Het zijn betrekkelijk kleine, zoogenaamde eenheidsforten. Zij waren in 1914 eenigszins verouderd, doch oorspronkelijk waren het krachtige, moderne verdedigingswerken.

Er zijn 6 groote en 6 kleine forten; zij zijn onderling verbonden door een ceintuurbaan en met de stad door goede wegen.

Aan de Zuidzijde van de op beide Maasoevers gebouwde stad Luik, neemt de rivier een rechter zijtak op, de Ourthe. Even te voren stort zich daarin de Vesdre, een rechter zijriviertje, uit. De Maas is bij Luik 130 M. breed; een kanaal uit de Ourthe komend, loopt evenwijdig met de Maas door de stad Noordwaarts naar Maastricht. ,

De onderscheidene bij Luik samenkomende spoorwegen worden door de forten beheerscht en afgesloten; de spoorweg-bruggen over de Maas, bij Saint-Lambert, Val-Benoït, Seraing en Ougrée, zoomede een zes-tal bruggen in de stad, over de rivier en het kanaal, worden er door beschermd. Ook de brug te Herstal ligt binnen den kring der verdedigingswerken; die te Argenteau werd wel, die te Visé werd niet door de forten bestreken, omdat ze op 6500 M. afstand ligt en door voorgelegen hoogten aan observatie onttrekken is.

De groote forten hadden elk 1 compagnie bezet-

Sluiten