Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*54

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

gelastte daarop den daarvoor aangewezen ingenfeur de bruggen t^j^oen springen, waartoe bereids het noodige was voorbereid. De ontploffing mislukte; doch na het aanbrengen van nieuwe ladingen werden de bruggen vernield,

Mn'Jttlïe^g*|kng van Luik was de gemengde; Brigade uit Tongeren op 4 Augustus bij de 3e Divisie aangetrokken. De onderscheidene sectoren tusschen^le forten werden bezet en bewaakt; op den Oostelijken Maasoever zeer krachtig» met talrijke bataljons in voorste linie en reserves daarachter; op den Westelijken Maasoever op die wijze ook tusschen de Maas en het fort Lantin.

De bataljonscommandant Collijns had de huizen, die te Vjfoe* en te Argenteau op de vernielde bruggen uitzagen, eenigszins versterkt. Doordien de telegraaf- en telefoonverbindingen bij het springen der bruggen vermeld waren, kon hij slechts door in bootjes dfpr de Maas te doen patrouilles, iets vernomen nopens hetgeen op den vijandelijken oever voorviel. Des namiddags om 2 uur verscheen de voorhoede van een Duitsch eskadron nabij de rivier; zij werd door de Belgische infanterie met vuur overvallen, waarna enkele batterijen rijdende artillerie het vuur op de Belgen openden uit een stelling bij Fouron, ten N.O. van Berneau. De opstellingen bij Visé en bij Lixhe — waar het peloton inmiddels met een compagnie versterkt was — werden door den vijand zóó hevig beschoten met karabijn- en artillerievuur, dat de toestand der Belgen onhoudbaar werd. Des namiddags, omstreeks half 6, trokken zij onder beveüigüagsrnaatregelen terug.

Twee Duitsche huzarenregimenten doorwaadden onnuddeïUjk daarop de Maas bij Lixhe, en legerden zich op den Westelijken oever. Het Belgische bataljon had vrij krachtig tegenstand

Sluiten