Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?5«

<8E VKRIJGS VERRICHTINGEN

doch geraakte in de duisternis in verwarring en werd in wanorde teruggeslagen. Het eigenlijke doel werd dus niet bereikt* maar de aanval had toch dèöVijandelijke mobiele troepen gebonden, en de aandacht afgeleid van den overtocht der Maas, door de 34e Brigade op 5 Augustus, vraarin deze zonder moeite slaagdes De mislukte aanval werd dien dag hervat en voortgezet. De meer naar het Zuiden gedirigeerde Duitsche troepen en de zware artillerie van het Veldleger rukten inmiddels verder op.

De commandant van het Duitsche Maasleger deed nu dë Üifeting Luik door een parlementair opeischen, onder bedreiging met een bombardement. De burgemeester schijnt de overgave wel te hebben gewenscht, maar generaal Leman weigerde die ten stelligste. Gedreven door angst voor de beschieting, gingen talrijke inwoners er nu toe over het station Guifiemins te bestormen.

In den nacht van 5 op 6 Augustus had daarop een algemeene aanval der Duitsche brigades plaats, ten einde de stelling met geweld te doorbreken en in Luik door te dringen. De meer genoemde 34e Brigade verrichtte den aanval op den Westelijken Maasoever, in de richting naar Herstal; zij miste nog haar artillerie. Onder het vuur van de forten Pontisse en Liers en van de Belgische infanterie wisten de stcemtroepen wel is waar de tusschenstelling te doorbreken, doch er ontstond in de duisternis wederom verwarring en onder zware verliezen werden de Duitschers meerendeels genoodzaakt terug te gaan. Ofschoon de aanval mislukt was, slaagden niettemin enkele kleine afdeelingen er in, binnen Luik te komen. Een majoor en 50 man drongen in de schemering de stad aan de Noordzijde binnen; zij ondernamen daarna terstond een poging om het hoofdkwartier van den generaal Leman bij verrassing te bezetten. Die zéér stoutmoedige

Sluiten