Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE DUITSCHE INVAL IN BELGIË

159

was bewusteloos. In dien toestand werd generaal Leman tot Duitsch krijgsgevangene gemaakt.

De laatste forten der stelling, Lantin en Hollogne, bezwijken op 17 Augustus, door 5 schoten uit de Duitsche mortieren van 43 c.M.

Thans lag België open voor den verderen Duitschen inval. Het ie en het ae Leger, waarvan de concentratie nauwelijks voleindigd was, konden volgens de vastgestelde regeling verder oprukken; het Duitsche operatieplan kon voorshands ongewijzigd tot uitvoering komen, zooals het ontworpen was.

Wat deed inmiddels het Belgische veldleger ?

Het stond „op de plaats fitst? achter de Gette. Het bewoog zich niet, was uitsluitend bedacht op en bezorgd voor zijn zelfbehoud. Het stak geen vinger uit, verroerde zich niet om de Maaslinie te behouden, ongetwijfeld tot diepe spijt van mannen als generaal Baron de Rijckel, die het belang van het vaderland daar met al hun kracht zouden hebben gehandhaafd. Een Brialmont, die zijn levensdoel en zijn levenstaak gezien bad in het versterken van de Maaslinie tot een palladium van België's vrijheid en volksbestaan, moet zich in zijn graf hebben omgekeerd van ergernis, over de miskenning van zijn arbeid en de verwaarloozing der hoogste belangen van zijn land. Het veldleger, ongeveer 117.000 man sterk, bleef — zooals kapitein Ronduit zegt — als 't ware „geblinddoekt" achter de Gette staan; het durfde op geen 10 K.M. voor zich uit te laten verkennen. Het zocht zijn heil in een stelling achter een onbeduidend riviertje, waarvan de linker flank in de lucht hing. Het het de Maas bij Visé en Lixhe alsmede de brug bij Maaseijk, diöii slechts door gewapende burgers bezet was, onvoldoende bewaken en ontijdig ver-

Sluiten