Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK (vervolg)

2. HET GEVECHT AAN DE GETTE. HET BELGISCHE VELDLEGER ONTKOMT NAAR ANTWERPEN

De troepen van het ie en het 2e Duitsche Leger kwamen reeds óp 17 Augustus meerendeels op den Westelijken oever der Maas. Het 3e Leger stond ter hoogte van Houffalize en had de lijn NamenDinant sterk door den vijand bezet gevonden.

Op 18 Augustus moest de algemeene opmarsch verder worden voortgezet.

Het groote hoofdkwartier gelastte dat het ie en het 2e Leger den tusschen Diest>»Ttenen-Wavré opgestelden vijand van daar zouden verdrijven. Er moest getracht worden hem van Antwerpen „af te dringen." De bedoeling bestond, deze béide legers daarna uit de lijn Brussel-Namen, onder beveiliging tegen Antwerpen, verder te doen oprukken. De linker vleugel van het 2e Leger moest, in verbinding met den rechter vleugel van het 3e Leger, de stelling van Namen aanvallen.

Voorts werd de commandant van het 2e Leger, generaal von Bülow voor deze operatie tevens belast met het bevel over het ie Leger. Deze maatregel was niet gelukkig. Het aan elkaar ondergeschikt maken van de aanvoerders van zeer groote éénheden, als uit verscheidene legerkorpsen bestaande legers, die geheel zelfstandig moeten kunnen handelen, moet aanleiding geven tot wrijving en moeilijkheden. Dit is dan ook in den wereldoorlog aan Duitsche zijde meermalen voorgekomen. In het algemeen was de bevelvoering, wat de leiding der operatiën betreft, niet oordeelkundig, soms zelfs onvoldoende, zoo niet gebrekkig gere-

Sluiten