Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 DE KRIJGSVERRICHTINGEN

Antwerpen op te treden. Generaal von Kuhl schrijft daarojg&jinjbterecht, dat zoodoende de kracht van den rechter vleugel der gezamenlijke Dij&sche legers belangrijk verzwakt dreigde te worden voor jgtvenopdrachten, die eigen$k.;.moesten worden ypjcytild door achterwaarts, in tweede linie, daarvoor beschikbaar te houden troepen. Zooals de zaken thans liepen, moest de i|j|voering van het groote operatie^llpn van von Schlieffen, waarvoor zoowel een zeer sterke rechte»y5Tlf*ttgeL als een zeer snel oprukken op den voorgrond, moest staan, in de waagschaal worden gesteld.

De bedoeling van de Belgisefce legerleiding, om aan de Gette „als voorhoede" van de Fransche en Engelsche legers, de samenvoeging met die legers** af te wachten, was alzoo volkomen misjnkt. Ondanks de ernstige bezwaren welke zij hadden te overwinnen, waren de Duitsche ie en 2e LegefSner reeds op 18 Augustus in geslaagd, om hun troejej* tegen de Gette-stelling ten aanval te ontwikkelen en daardoor aan de Belgen te beletten aldaar langer stand te houden. Wanneer deze laalstgenoemdenjta plaats van gedurende 12 dagen ttf van 6 tot en metilT Augustjgïrr- werkeloos en geblinddoekt achter dat riviertje te blijven staan, hun Veldleger hadden ingezet om met de hoofdmacht, gesteund door de permanente vestingwerken aan de Maas, deze rivier met energie en volharding te verdedigen, zouden zij.-Z^jib. aldaar ongetwijfeld geruimen tijd hebben kiui»en handhaven. Zij zouden alsdan tok taak als „voorhoede" van de Fransche en Engelsche legers met beteren uitslag hebben kunnen volbrengen en hun vereemging met de bondgenootschappelijke legers had daarvan het gevolg kunnengiajn. Ook. zou Luik zich alsdan in waarheid getoond kunnen hebbetvvide sleutel van het Maasdal" fifvzijn.

Wij willettjjjntusschen hiermede de beteekenis;

Sluiten