Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK

DE OPM^SSCH DER FRANSCHE, ENGELSCHfe EN DUITSCHE LEGERS

i HET FRANSCHE LEGER

L^^-z^SjE mobilisatie der Fransche? strijdi^lPf%*Okrj^ten werd volkom*» regelmatig 7^Ï^"Bvolbracht. LuiteufgJI'skotenel de Tho(y^^^^lmasson brengt er in zijn werk bijzonhL. ^OSfdere hulde aan, vooral omdat het nieuwe mobilisatieplan, dat noodig geworden was tengevolge van de invoering van den drie-jarigen diensttijd, voor de eerste maal moest worden toegepast. Ook het concentratie-verjSïper verliep, onder de noodige voorzoi^rna*tregelen, zeer geregeld. Het transport der dekkingstroepen vorderde alleen reeds meer dan 600 spoortreinen; ongeveer evenveel als de eigenlijke mobilisatietransporten, van 2 tot 5 Augustus. Laatstbedoeld vervoer ving aan op 31 Juli te 9 uur n.m. en was zonder de minste vertraging afgeloopen op 3 Augustus, te 12 uur middag. Het had uitsluitend plaats op de lijnen van den Ooster-spoorweg, zonder dat het gewone verkeer werd opgehouden of gestoord.

De concentratie-transporten geschiedden van 5 tot 18 Augustus; daarvoor waren bijna 4500 treinen noodig; slechts een 20-tal daarvan werden eenigszins vertraagd. En deze uitmuntende resultaten werden bereikt, schrijft de Thomasson, hoezeer toer legerkorpsen moesten worden gedirigeerd naar andere plaatsen van bestemming, dan die waarvoor zij oorspronkelijk waren aangewezen.

Sluiten