Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

kleedde in het Fransche groote Hoofdkwartier. Er werd n.1. in 1919 een parlementaire enquête ingesteld omtrent het door het Fransche legerbestuur, prijsgeven in den aanvang van den oorlog, van het voor de metaalindustrie hoogstbelangrijke „bekken van Briey," met rijn ijzer- en staalmijnen; waarover Frankrijk nu de beschikking verloor, terwijl Duitschland er voor de fabricage van zijn oorlogsmaterieel rijke hulpbronnen vond. De aanleiding daartoe was een interpellatie in de Kamer van Mgevaardigden; In de met die enquête belaste, commissie werden verschillende hooggeplaatste personen gehoord, o.m. de oud-minister Messfiny, de veldmaarschalk Joffre, de generaals Belin, Ruffey, de Castelnau Sarrail, Berthelot, enz. De heer Fernand Engerand, député du Calvados, heeft een zeer uitvoerig geschrift over de uitkomsten van dat onderzoek gepubliceerd, waarin ook de verklaringen der genoemde personen opgenomen zijn. Generaal Berthelot nu, gaf in zijn verhoor zeer duidelijk te kennen welke bedoelingen de generale staf gehad heeft, ten opzichte van het Plan XVII en van de z.g. „variante." Hij verklaarde:

„Dans 1'esprit de ceux qui ont rédigé le plan 17, Dn ne voulait préalablement pas donner prise a Tidée, que nous pourrions nous-mêmes commencer a entrer en Belgique les premiers; c'est pour cela que la concentration de 1'aile gauehe n'allait pas au dela de Mézières."

Hoe dit moge zijn, het feit staat vast dat het Fransche gewijzigde operatieplan van meet af is toegepast, en dat de opmarsch in het daarvoor aangewezen concentratie-geJaÉEd van 5 tot 18 Augustus ongestoord volbracht is.

Het Cavalerie-korps Sordet moest zich daarbij verzamelen ten Oosten van Mézières. Joffre schrijft dat hij dat korps reeds op 3 Augustus machtigde

Sluiten