Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPMARSCH DER LEGERS 187

de linker vleugel over Damviüers moestmarcheeren en veiligheidsmaatregelen naar de zijde van Metz genomen moesten worden. Het 4e Leger, in het centrum, moest zich ten Westen van Verdun concentreeren; het 5e Leger, op den linker vleugel tusschen Vouziers en Aubenton; de 4e groep reseive-divisiën bij Vervins. Zwakke Duitsche afdeelingen, die zich op den linker oever van de Maas mochten vertoonen, zouden, naar Joffre's oordeel, gevoegelijk door het Engelsche hulpleger in bedwang gehouden kunnen worden.

Hoewel op 13 Augustus berichten ontvangen waren nopens bét oprukken van Duitsdie afdeelin gen op den linker Maasoever, bleef Joffre niettemin het gevaar eener omvatting nog niet ernstig achten. De 4e groep reserve-divisiën werd nu van Vervins naar Hirson voonritgebrachtfwerdermeende hij, zouden de Engelschen en Belgen daartegen wel voldoende sterk zijn. ZijttVOornemen was thans om, terwijl de Duitschers hun verre omvatting uitvoerden, hun centrum te doorbreken.

Op 16 Augustus was in beginsd aangenomen dat er een hoofdaanval zou geschieden door de krachten van den linker vleugel, die daarom zoo ved mogelijk moesten worden versterkt. Daartoe ontving het 3e Leger een nog beschikbare reservedivisie; op 31—23 Augustus zou het nog met twee andere dergelijke divisiën versterkt worden. Het 5e Leger zag zich uitbreiden met een legerkorps van het ae Leger, voorts met 2Afrikaansche divisiën en met een groep reserve-divisiën. Het 4e Leger kreeg nog twee divisiën, waarondereen Marokkaansche.

Om het 3e Lege* te kunnen doen deelnemen aan de handelingen van den linker vleugel moest het ontheven worden van de zorg voor zijn rechter flank, die uit Metz kon worden bedreigd. Daarom

Sluiten