Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i88

tm KWJGSVERRICHTWGl»

werd een groep reserve-drVisiftDPvan dit leger op 16 Augustus onder het bevel geplaatst/van generaal Durand?»pet opdracht de vesting MeCOHan de West- en aan de Zuidzij de in te sluiten. Deze order iirsrdi'op 19 Augustus ingetrokken en vtwangé» door bevelen, waarbij een „leger van Lotharingen/* onder generaaiajllaunoury gevottrid werd^waaraan nog verschillende rese<r^-4wisiëh werden toegevoegd, en dat eensÉMWCuitgebreide opdracht ontving totiasluiting vahhet geretrancheerde kamp van MeO&

Eindelijk, schrijft Joffre, rw4»d;4«St algemeene plan voor de operatien, dat dagelijkscïian den toestand welaangepast, definitief leh kwam hefl en 2ien Augustus tot verwezenlijking.

In groote lijnen beoogde het nu:

1. denï3l^)ofdaalll^ia^r• door het groothertogdoM LuxembtirgaenJBeigisch Luxemburg; ten einde de communicatiënsis bedreigewvan de Duitsche strijdkrachten adie de MaassoüSenovergaan tusschen" . Namen en deïHollandschte grens^iOSze taak viel ten deel aan het 4e en het 3e Leger;

2. een nevenaanval door de ie en 2e Legers, tusschen Mefipénde VogezenifiohioJefa vijand vast t»hö«iefl^idi«H?mèn naar het Westen suet afglijden en die zich in de flankoxran orflSfcnin Luxemburg aanvallende legers xo©"kunnen^w*tpên;

v>ap. ten slotte, het tegenhouden vaasdfS<Dttitsche krachten, JJÖBftewern de Maas zullen «ddtan**** waarmpsmJsisttf^iiPtlennemc^ slechts eena^dite dekkir^iw&rdt achtergelaten •—Jfcodaflg als^aodig is om den invloed te kunnen doen gevoelen van de legerS'inLuxembürg* ï>it is de taak dearqf legers va» den linker vleugel: het 5e Fransche Leger tusschen dsuSambréaaft de Maas; het Britsche Leger naar de Maas voÈÉgritgesclutoén, en het Belgische Lege» De Britsche: macht moet geleidelijk de hand>«iken aan het Belgische Leger.

Sluiten