Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPMARSCH DER LEGERS .. 189

Het is dus wel, scfeijft JoffrjJielpgröaalai jeên strategische operatie met samejwerking van al onze krachtejk Maar de drie handelingen, die; we op het oog hebben, zegt hij, moeten —hoewel ze deelen zijn van eenzelfde geheel — niet gelijktijdig loskomen. Men moet eerst den ;jaiiai^vastklampen, hem er toe brengen^poveel mogelijk van zijn krach* ten aan te wenden\MEöar men niet voornemens is de beslissing te doen vallen, en zich in elkgeval beijveren om hem het vervoer er van, naar andere gedeelten van het front, te ontzeggen.

De nevenaanval moet dus het eerst geschieden. Indien deze met den rechter vleugel, dooftThet leger van den Elzas, op den Rijn kan steunen, zal hij uitnemend in staat zijn om vol te houdennen door te zetten.

Het 4e en het 5e Leger moesteftsach opstellen tusschen Dun en Mézières, aan de Maas. Het 4e Leger zou uit de lijn Montmédy-Sedan oprukken in de richting naar Neufchüteau en ten Westen daarvan. Het 5e Leger, waaraan het Cavalerie-korps Sordet en de 4e groep reserve-divisiën werden toegevoegd, moest op Phihppeville aan marcheeren, en in gemeenschap met de Belgen en Engelschen den vijand te gemoet rukken, die tusschen Givet en Brussel ujcaantocht was.

Alvorens de hoofdaanval begon, zou een uitval uit Belfort geschieden, en moest ook de nevenaanval van het ie en het 2e Leger plaats hebben, ten einde zooveel mogelijk DjUtt'tsche troepen te binden en aan den besjissenden strijd te onttrekken. Deze beide legers moesten den aanval beginnen op 14 Augustus.

Inmiddels hadden de Franschen reeds op 7 Augustus een poging gedaan om door te dringen in het Zuidelijk deel van den;>|Hzas. Htteié legert korps rukte namelijk op dien dag, met de 8e cava-

Sluiten