Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

batterijen verrassend meester te maken van den Maas-overgang te Dinant, na aanvankelijk gelukt te zijn, afgeslagen door een Fransche divisie, die zich in de buurt bevond.

Ten slotte, op 15 Augustus kwam Joffre terug op zijn halsstarrig volgehouden meening en op het besluit om het 5e Leger van Mouzon tof Mézières aan de Maas, te doen oprukken door de Belgische Ardennen, naar het front Neufchateau-PaliséötGédinne-Beauraing, om de Duitschers te ontmoeten.Hij ging eindelijk mede metLanrezac's,met lofwaardigen ijver volgehouden aandrang, wijl de vijand den hoofdaanval scheen te zullen doen door zijn rechter iftfeugel ten Noorden van Givet, en door een andere groep zijner legers op het front Sedan-Montmédy-Damviüers. Hij gelastte daarom, dat het 5e Leger, onder achterlating van een korps aan de Maas, zou oprukken naar de streek van Mariëmburg of van Philippeville, om in overeenstemming met het Engelsche en het Belgische leger, op te treden tegen de Noordelijke Duitsche groep. Het Cavalerie-korps Sordet en de 4e groep reserve-divisiën werden daarvoor onder het bevel van den commandant van het 5eLeger gesteld.Het 4e Leger moest zich nu, met de daaraan toegevoegde troepen, meSÉhéfffOnt naar het Noordoosten, opstellen in de lijn Sedan-Montmédy, om naar Neufchateau te kunnen opruklti6&^ -

Lanrezac's hoofdmacht moest thans een zwaren en langdurigen flankmarsch uitvoeren van MéZièrés-Mouzon: naar de beneden Sambre, waarbij groote moeilijkheden moesten worden overwonnen. Onder tropische hitte moesten de troepen van 16 tot 20 Augustus 120 K.M. afleggen. Langs de Maas, van j*3ïVet tot Namen, demonstreerden ÖöÖSche troepen; terwijl? aan de Sambre, boven Kamen, hun patröailles zich vertoonden.

Sluiten