Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verdere opmarsch der duitsche legers 199

tot de ie, 3e en 5e Fransche cavalerie-divisiën, ten Noorden van Charleroi waargenomen. Thans deed generaal von Bülow het geheele, reeds ter zijner beschikking zijnde 2e Cavalerie-korps vereenigd over Ath oprukken, ten einde zich op den rechter vleugel van het ie Leger te plaatsen en op te helderen in de richtingen op Thourout, Rijssel en Condé. Het ie Cavalerie-korps moest .daarentegen Oost- en Noordwaarts om Namen heengaande, de streek van Nifelles bereiken en voorts verkennen in de richtingen op Condé, Maubeuge en Philippeville. ■■!>i

Het 3e Leger was in de algemeene richting naar Dinant gemarcheerd en bereikte op 20 Augustus de Maashnie, die met belangrijke sterkte door den vijand bezet gevonden werd. m

Het 4e Leger marcheerde op 19 en 20 Augustus over Bastoghe-Arlon tot de lijn- AmberloupLéglise-Ste Marie; het 5e Leger naderde Longwy.

De oir&ent den vijand verkregen inlichtingen hadden de bevelvoerders der legers van den Duitschen rechter vleugel reeds deen onderstellen, dat zij ten Westen van de Maas en ten Zuiden van de Sambre een geheelFransch leger zouden ontmoeten. Omtrent de plaats waar het Engelsche leger zich Zou concentreeren of waar het zich bevond, was echter nog geen zekerheid verkregen. Men wist dat het in Fransche havens geland was, vermoedde dat het naar Noord-Frankrijk Zou oprukken en verwachtte dat men er een der eerstvolgende dagen op zou stuiten. Ten einde met te veel of te weinig Noordwaarts uit te halen, in verband met een welbent mogelijke poging tot omvatting van den linker vleugel der Engelschen, of met het gevaar van misschien door dezen in de flank te worden bedreigd, verrichtte het ie Leger op 21 Augustus slechts een korten marsch, waardoor tevens tegemoet gekomen

Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten