Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 DE KKnGSVERMtlfl»«W

- overe^ ten was opgerukt, zouden de Duitscbtflegers van den rechter vleugel er in hebben kunnen slagen het een catastrophe te bereiden. Dit is ook de meening van onderscheidene Fransche sC%ijvers, meerendeels door ons genoemd. Generaal Lanrezac en anderen geven ook als htuf %neening te kennen, dat de Fransche opperbevelhebber zieti*te ver van het front ophield, even als zulks ^edj^nopens |e Duitsche legerleSto is opgemei». Joffre had zijn hoofdkwarïèf te^try-lejmh?ois, aan de Marne. En Ofschoon hij persoonlijk meermalen eefiaSjner legers bezocnt of bezoeken van een legerkorpsautoriteit ontving, was toch de afstand van dato tot het'front te groot, om met de onderscheidene legers een geregeld verkeer te kunnen onderhouden, zooals het dageHJSs meer en meer noodi|Werd. Ook aan Frans^iade bleek de ware veldheer, met den eigen ruimen, scherp^enden blik, met met de opperste leiding belast te zijn.

Toffre bleef nog in een ander èfilr*9tfï(Woüd^ aan een Jö&e fixe." Hij tracht in «ff* geschrift telkens op nieuw den lezer te doordringen van zun groot, kranig opgezet operatieplan, met de prachtige „idéé maitresse" van een algemeenen aanval, naar het eerst heette overal gelijktijdig, later bij gedeelten, om *s vijands krachten te splitsen en te binden; van een stout „offensief, met het doel *s vijatids centrum te doorbreköi. enz ! ■»

In werkeHjkheicf bïjkt, hoé*» in zijn volhardend dwalen aangaande het vijandelijk offensief, mistast in de keuze Zijner tegenmaatregelen, inderdaad zijn legers wel aanspoort en dri|ft om „er op los te gaan," doch eigenlijk afhankelijk is van s vijands SperaÖé#ac4r moet bepalen tot een „tegenoffenn iSref r en er ih déze periode van den oorlog volstrekt n3mer' in slaagt den tegenstander er toe te brengen,

Sluiten