Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN

i. OP HET OOSTELIJK DEEL VAN HET OORLOGSTOONEEL

jr-QVrfT^ÉIJ teekenden hiervoren aanu^dat het f"WiYFlFransche offensief in den Elzas, toen ^LJl^^het op 7—10 Augustus mislukt was, fwW\WWweldtSf hervat zou worden. ^^^^jDaartoe werd nu een afzonderlijk ,4eger van den Elzas" gevormd; (waarschijnlijk is dit het 7e Fransche leger geweest). Het bestond hoofdzakelijk uit onderdeden van het ie Leger, als het 7e legerkorps; de 344e divisie uit Afrika, voorts 4 reserve-divisiën, 5 bataljons Alpenjagers en 1 cavalerie-div^. Het bevel werd opgedragen aan generaal Pau, die in actieven dienst hersteld

was. y ... . c

De Duitschers hadden hun 7e Leger bij het be aangetrokken; in den Elzas bleven alleen landweeren ErsaW-troepen beschikbaar. Deze konden aan het Leger van den Elzas geen voldoenden weerstand bieden. De troeflej^van generaal Pau namen de voornaamste passen der Vogezen en den Dononberg in bezi% sloegen de Duitschers bij Dornach en bezetten ojfcfco. Augustus Mühlhausen voor de tweede maal. Zij drongen daarna verder door, tot hun voorposten nabij Colmar stonden. Toen werden deze troepen zonder verwijl gevorderd voor meer dringende diensten, ter verdediging van Nancy en van Parijs. Zij ontruimden dus den Elzas wederom, verheten^ühUiausen andermaal op 25 Augustus, gaven de passen prijs en het Leger van den Elzas

Sluiten