Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20Ö DE K'^s^*'e?!™?.(J??

^irwachts tegenover een volkomen tot tegenweer gereed zijnden sterken vijand, opgesteld^niterst krachtig versterkte stellingen. Deze besloegen eefi uftgestrekAeM van meer dan 80K.M. kngt^Qin ■ benoorden Saarburg, over Mörchingen (Morhange) tot Morvüle. Het vuur uit het zware geschut der Dnitsqhers werd met behulp van vliegtuigen op bewonderenswaardige wijze geregeld; het was in staat de vijandelijke colonnes verrassend onder vuur te nemen, op afstanden waarop deze het niet konden verwachte^"of beantwoorden.

De Franschefthadden in hun aanvankelijk suece* reeds de meening qpgevat, dat het hun niet moeilijk zou vallen tus^«)fe|ïetz en Straatsburg door te dringen. Doch zij werden sterk ontnuchterd door die hevige tegenaanvallen, die thans door de tegenpartij met groote onstuimigheid worden ondernomen. Het Beijersche leger en het 21e legerkorps sloegen de Castelnau's leger terug uit Frémery, Delme, Mör^ngen en Dieuze en rukten verder naar St.Johann cn Saarburg. De Castelnaus centrum werd doorbroken, waarbij het 15e legerkorps in paniek op de vlucht sloeg. Pogingen om door hernieuwde aanvallen verbetering van den uitslag te verkrijgen, konden niet meer slagen, De veldslag was voor de Franschen verloren. Hgie Leger, onder Dubail, moest de bewegisj» volgen; het trok achter de Meurthe terug^jerafifl het 2e Leger moest wijken op het „Couronné de Nancy. Het Duitsche 21e korps bezette op 22 Augustus Lunéville.

Ofschoon de Franschen ernstige verhezen hadden geleden, waren hun; ie en 2e Legers toch met vernietigd. Op 25 Augustus toen de kroonpnns van Beijeren met zijn overwinnend leger voor de door de Castelnau bezette sterke stelling van Nancy kwam, deden de Franschen daaruit weder een

Sluiten