Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23° KRIJGSVERRICHTINGEN

(Jp^iH^Leffe boven de stad, efi^Stij Les Rivages en Lenne daarbeneden, bruggen te doen slaan, waarover de troepen op 24 en 25 Augustus den Westé*lijkenMaasóevér konden bereikè«P<De afzending van het^Égerkorps naar Fumay, vétlóor daardoor haar hut: itat-passeeren van c* Maas aldaar-Wtt ^ov*r^e5»*iezwaarlijk geweest zijnjTÖmdat dejawg vernield was. Indien een operatie in dezelP'Sta eerder ondefSoiaen ware en de mogelijkheid bestaan had Zodoende den Franschen terugtöclllÉ»weg van Phffippevüle naar Rocroi te bereiken, hadden waaiai^njfjk voor de Duitsche legerleiding belangrijke uitkomsten verkregen kunnen worden.

3* WSj moeten hiérbij opmerken&mt het voortdurend, meermalen en met'aandrang vragen om ondersteuning door den generaal von Bülow voor JftHP£fe Leger, niet alleen aan het ie Leger — dat feitelijk nog'Sim'hem ondergeschikt Wa»fi— maar ook aan het 3e Leger, sto#end wertofe%!Bde zelfstandigheid der bevelhebbers van die legers «tt op den gunst^nf:ailobp der operatief V5bn?sBtttoW bieschouwde1 fcfijkbaar ik% leger als de spil Van het Wettelijke Datew>front, waaraan^* Jfttöfe nevenlegers AiÖPhaiadehngént^ergesch^ den te maken en waarnaar zij Aörf^edragsh^flPifc Régelen hadden. Dit was onZèS'iui&elfc-'wèuig oni^fiöpgévat. De taak van het op den omzwenkenden vleugel marcheerende ie Duitsche Leger, was fèiéüjk in het algemeene operatitóléïi _*» méér, althans zeker van niéfO«ir»er beteekenis, dan die van het 2e Leger. Dat dit aan von Bülow voortdurend- duidelijk voor den geest Sttmd, kan ons niet blijken. In elk geval wordt doöfi«ijn houding bevestigd, wat wij reeds vroeger aanteekenden, dat de Duitsche legerleiding op het Westelijke oorlogsfront absoluut onvoldoende was en te kort

Sluiten