Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN 235

mislukking uitgesproken van het tot een schitterend offensief bestemde operatieplan van den Franschen Opperbevelhebber Joffre. Zoowel in den Elzas als in Lotharingen, in Belgisch Luxemburg en aan de Sambre en ten slotte nu ook bij Mons, hadden de geallieerden, ondanks uitstekende dapperheid van de troepen en hun aanvoerders, de nederlaag geleden. Bij Mühlhausen, bij Saarburg en Morhange, bij Paliseul-Neufchateau-Longwyv bil Namen en Charleroi en nu ook bij Condé-Mons, waren de Duitschers gebleken hun tegenstanders de baas te zijn. '

Wij hebben door verschillende opmerkingen telkens onze meening doen kennen nópens de oorzaken, waaraan deze uitslag, onzes inziens, toe te schrijven is. Bewonderenswaardig was de legerleiding aan Fransche zijde, naar het ons toeschijnt, in geenen deele. Eerder zouden wij zeggen dat zij de kenmerken, droeg van gemis aan strategisch talent, eenzijdigheid en onbedachtzaamheid. Ook tegen de leiding der operatiën aan Duitsche zijde hebben wij principieele bezwaren; maar deze droeg toch een meer ernstig, degelijk karakter.

" Generaal Joffre hield niet zonder zelfverblinding vast aan het geloof, dat zijn „idéé maitresse" van Èajfrstoute offensief over de gansche uitgestrektheid van het front, aan zijn legers de overwinning moest verschaffen. Wij deelen de meening, door generaal Lanrezac in zijn boek neergeschreven, dat bij den aanvang van den oorlog een moeilijk te herstellen dwaling begaan was, door alle legers te ontwikkelen „dans un dispositif purement lineaire de Belfort a Mézières, avec le centre de gravfté des forces beaucoup trop engagé vers le sud: erreur procédant d'abord du faux calcul qui avait fait admettre a priori qu'on n'avait point a se préoccuper le moins du monde de 1'éventualité d'un grand mouvement,.

Sluiten