Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN

337

standvastig afwachten. Waar zij op hun beurt aanvielen, toonden ze niet alleen kracht, maar ook overleg. Hun tactiek was, zoowel als huil strategie, wel doordacht en beredeneerd. De discipline hunner troepen staalde hun weerstands- en hun doorzettingsvermogen boven dat huns vijands.

In betoon van dapperheid, onversaagdheid, doodsverachting, deden aanvoerders en strijders, van welke nationaliteit zij mochten zijn, voor niemand onder 1

Sluiten