Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK (vervolg)

2. DE ENGELSCHEN OP 24 en 25 AUGUSTUS

Na de Duitsche aanvallen op de stelling van het Engelsche hulpleger, op 23 Augustus, bleef de strijd gedurende den geheelen nacht voortduren. Tegen het aanbreken van den dag deed een divisie van het ie Engelsche legerkorps, met krachtigen steun van artillerie, bij Harrnignies een. demonstratie om Binche te heroveren. Onder dekking van die handeling kreeg het 2e legerkorps gelegenheid terug te gaan tot de lijn Dour-Frameriesu Hét leed daarbij nog veel door het vuur des vijands, die Mons veroverd had. Het 2e korps groef zich gedeeltelijk in, en kon toen het ie korps zonder groot verhes op de lijn Bavai-Maubeuge doen terugtrekken. Toen de vijand 's middags voornamelijk tegen den Engelschen linker vleugel scheen te willen ageeren, werd de cavalerie van generaal Allenbjt derwaarts gezonden, om zijn aandacht af te leiden.

Tegen den avond was het 2e korps in stelling ten W. van Bavai, het ie korps ten O. gedekt door de vesting Maubeuge. Een infanterie-brigade, die teruggekeerd was van bewaking der gemeenschapslijnen, stond achter den linker vleugel, tusschen Jenlain en Bry, de cavalerie op de buitenflank.

De Engelsche bevelhebber meende zonder verwijt naar een andere stelling te moeten wijken. De Franschen bleven teruggaan; hij had geen anderen steun dan dien van de vesting Maubenge. De voortdurende pogingen des vijands om op zijn linker flank te komen gaven hem de overtuiging, dat deze trachtte hem op die plaats te werpen en te omsingelen. Hij hoopte dat de vijand te zware verliezen

Sluiten