Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

KRIJGSVERRICHTINGEN

reserve-divisiën, die rechts van hem stonden, waaraan voldaan werd. Zoodoende kon dit korps zich in de duisternis uit zijn moeilijke positie redden en met het aanbreken van den dag zijrt^migtochtnaar Wassigny vervolgen.

Het aeblegerkorps was 's avonds in stelling met den rechter vleugel bij Le Cateau, den linker nabij Caudry. Daarnaast stond de 4e Divisiemet den linker vleugel achter, naar de zijde van Seranvillers.

Aan generaal Sordet was verzocht met zijn Fransche cavalerie-korps van 3 divisiën, ondersteuning te verkenen op den Engelschen. linker vleugel. Hij vroeg daartoe machtiging aan zijn legercommandant, doch wees er op dat zijn paarden buitengewoon vermoeid waren. Hoewel hij later goede diensten bewees, kon hij op 26 Augustus, dat een critieke dag zou worden, om de aangegeven reden geen hulp verleenen.

Sluiten