Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. DE FRANSCHEN OP 24 en 25 AUGUSTUS

De troepen van het 5e Leger begonnen den terugtocht uit de qgttelling Namen-Charleroi-Thuin op 24 Augustus, bij het krieken van den dag. Zij< ondervonden daarbij geen ernstig bezwaar; ook het 3e legerkorps niet, dat in den geleverden veldslag het meest geleden had en een oogenblik in verwarring gebracht was. De Fransche achterhoeden konden de Duitsche vervolgers gemakkelijk in bedwang houden, ook de latere dagen.

Des avonds van 24 Augustus bereikte het 5e Leger de lijn Givet-Maubeuge. Generaal Lanrezac had toen reeds bevolen, dat de terugtocht den 25en zou worden voortgezet naar de lijn Avesnes*Mariëmburg. En op het bericht dat de Engelschen voornemens waren verder achteruit te gaan naar de stelling Kamerijk-Le Cateau, bepaalde mj töen nog dat het 18e korps en een Afrikaansche divisie zich gereed moesten houden voor een retouroffensief van zijn: linker vleugel, uit Beaumont naar het Noorden; ten einde het verband met de Engelschen te doen bewaren. Aangezie» French evenwel besloten had zoo snel en zoo ver mogelijk terug te gaan, verviel deze onderneming.

Terwijl de Engelschen op 25 Augustus verder teruggingen naar de lijn Kamerijk-Le Cateau, waarbij de rechter vleugel over Maubeuge naar Landrecies en Le Cateau marcheerde, trok het 5e Fransche Leger verder Zuidwaarts. Deze beweging werd zeer bemoeilijkt, doordien er slechts weinig bruikbare wegen beschikbaar waren, in de streek tusschen de Sambre en de bosschen t. W. van de Maas, waar het leger zich een doortocht moest banen.

Sluiten