Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2A6

KRIJGSVERRICHTINGEN

het „leger van Lotharingen/' (het 8e Fransche leger).

Generaal Joffre's nota van 25 Augustus, 10 uur n.m. gaf dus niet slechts uiting aan de hoop om later het offensief te kunnen hervatten, maar hield zelfs het stellige voornemen daartoe in; en wel uit een lijn ongeveer halfweg de Sambre en de Marne, namelijk van de natuurlijke terreinhindernis, gevormd door de Somme-rivief en de heuvelen-vsn St. Gobain-Laon. Aldus omschrijft Perris de bedoeling van het nieuwe Fransche operatieplan.

De instructie bepaalde, dat nu het eerst-ontworpen offensief niet had kunnen worden volbracht — dat wil feitelijk zeggen: mislukt was — de verdere operatiën ten doel zouden hebben op den linker vleugel, door samenvoeging van het 4e, het 5e en het Engelsche Leger met nieuwe krachten, uit de Oostelijke gewesten aan te voerén,: eettctroepenmassa te vereenigen, in staat om het offensief, te hernemen. De ie, ae en 3e Legers zouden inmiddels den vijand, dien zij tegenover zich hadden, staande houden.

Rechter vleugel. Het ie en het 2e Leger houden stand in Lotharingen en aan het Zuidehjkiztie* bouché van den Elzas; verdedigen zoo noodig hun terrein voet voor voet, en maken als reduits gebruik van den steun der versterkte plaatsen Belfort, Epinal en Toul.

Het 3e Leger, rechts steunende op de versterkte stellingen van Verdun, zal de landstreek verdedigen tusschen de Maas en de AisnejMe linker vleugel Zal in een haakstelling standhouden in Argonne, hetzij naar de zijde van Grandpré, hetzij naar die van Varennes en St. Menehould, naarmate de rechter vleugel van het 4e Leger zal kunnen standhouden aan de Aisne, van Rethel tot Vouziers, dan wel zal terugtrekken op de stelling van Reims.

Linker vleugel. Het 3e, het 4e en het 5e Leger

Sluiten