Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35°

KRIJGSVERRICHTINGEN

divisie dien dag, dat zij bij Solesnes en Le Cateau gewikkeld was in een scherp gevecht met den vijand, die gedeeltelijk zelfs aanvallend optrad. Het ie Leger had dus de Engelschen andermaal vast. De slag bij Le Cateau begon.

Van het Engelsche leger had, zooals vermeld is, het 2e legerkorps den 25en Augustus Le Cateau bereikt; terwijl het ie korps bij Solesnes, Landrecies en Maroilles in hevig gevecht met den vijand stond. Veldmaarschalk French oordeelde zijn toestand te ongunstig, om den acen een beslissenden strijd te aanvaarden. De Franschen, rechts van hem, trokken terug; de eigen linker vleugel werd bedreigd met omvatting, waartegen de' Fransche territorialen geen voldoende dekking konden geven. De gemeenschap met Le Havre kon verbroken worden. Er was geen tijd beschikbaar om de stelling behoorlijk ter verdediging in te richten. De veldmaarschalk besloot daarom zijn terugtocht op 26 Augustus voort te zetten in de richting naar St. QuentinNoyon en het leger op te stellen achter de Somme en de Oise.

Het ie legerkorps ging dus den 2Öen 's morgens verder terug, terwijl het 2e korps voorloopig stand hield in een stelling Le Cateau-Caudry, waarbij de 4e divisie infanterie en de cavalerie-divisie Allenby zich ter ondersteuning voegden.

Generaal Smith-Dorrien meende den terugtocht niet dadelijk te kunnen voortzetten, omdat de troepen door langdurige en hoogst vermoeiende marschen uitgeput waren, terwijl de vijand vlak voor het front stond. Hij besloot daarom —• ofschoon hem nog pertinent bevolen was niet te blijven staan — den strijd op 26 Augustus te aanvaarden.

Kamerijk was des nachts van 25 op 26 Augustus nog door de 84e territoriale divisie bezet. French was tijdens den slag bij Le Cateau afwezig; hij bad

Sluiten