Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANSCH-ENGELSCHE TERUGTOCHT 263

van het péuwe 6e Leger werd bedreigd, de offenfÈFftjSfcaPt» door Joffre aan het 5e Leger bevolen, °P 29 Ci^^uajistus „donna un peu d'air a 1'armée anglaise et a la 6e armee," zooals die generaal zelf schrijft. Maar de uitwerking van dien door de Duitschers niet vemj^tejBQtn niet voorzienen aanval was toch niet voldoende om het 6e Leger in staat te stellen zijn^g zeer onvolledige concentratie in de aangewezen zóne te voltcojüjn,

Het ae Duitsche Leger had als naar gewoonte reeds den 28en Augustus 's avonds ondersteuning gevraagd aan het ie Leger, onder mededeeling dat het in zwaren strijd stond en hulp in de richting naar Essigny dringend gewenscht was. Ook aan het 3e Leger verzocht von Bülow om steun, door in te grijpen in de richting van Vervins. Het 3e leger had echter reeds aan het 4e Leger, dat aan de Maas in gevecht was, hulp toegezegd door op herhaalde verzoeken van dat Leger, haar marschrichting op Signy-l'Abbaye tijdelijk te wijzigen in de richting op Launois-Vendresse.

Toen de aanvraag om hulp in den slag St. Quentin-Guise von Kluck bereikte, het hij 1 divisie van het 9e korps over St. Quentin naar Mont-d'Origny oprukken, doch de andere divisie van dat korps — dat reeds namens het 2e Leger rechtstreeks om steun gevraagd was — werd teruggehouden.

Uit de onderscheidene van het eene aan het andere Duitsche leger gerichte verzoeken onTsteun ën hulp, waarvoor het 2e Leger zich altijd'in de eerste plaats deed gelden, blijkt opnieuw hoe aan Duitsche zijde een krachtige, doelbewuste, hoogere leiding ontbrak.

Het 4e Duitsche Leger was, na den slag Neuf-

Hct Eerste Oorlogsjaar ,n

Sluiten