Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK (vervolg)

3. AANWIJZINGEN VAN DE DUITSCHE LEGERLEIDING VOOR HET VOORTZETTEN DER OPERATIËN VAN 27—28 AUGUSTUS

Op 28 Augustus, des avonds , ontvingen dei bevelvoerders der zeven Duitsche legers op het Westfroht nieuwe keizerlijke bevelen voor de verdere operatiën.

Deze kwamen hierop neer, dat de Duitsche1 legers met spoed moesten oprukken in de richting naar Parijs. Men moest 'het Fransche leger niet tot rust laten komen, de vorming van nieuwe troepen beletten en zoo veel mogelijk hulpmiddelen voor den strijd aan het land onttrekken.

Het ie Leger, met het 2e Cavalerie-korpsi moest Westwaarts van de Oise oprukken naar de beneden-Seine; tevens de buitenflank der legers dekken.

Het 2e Leger, met het ie Cavalerie-korps, moest over La Fère en Laon op Parijs aanrukken; Maubeuge, La Fère en Laon — dit laatste samen met ;het 3e Leger — veroveren. Verkenningea^ler cavalerie ook ten behoeve van het 3e Leger doen.

Het 3e Leger zou marcheeren ten W. van Neufchatel op Chateau-Thierry. Hirson en Laon met bet fort Condé (in overleg met het 2e Leger) verOveren.

f Het 4e Leger zou oprukken over Reims naar Epernay. Belegeringsmaterieel voor Reims zak worden verschaft. Het 6e legerkorps gaat over naar het 5e Leger.

Het 5e Leger moest met het 6e legerkorps oprukken naar de lijn Chalons««ur-Marne-Vitry-leFranoois. Het 4e Cavalerie-korps, was ook ten dien-

Sluiten