Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268

KRIJGSVERRICHTINGEN

aantal legerkorpsen vootPbet gestelde doel beschikbaar. Daarentegen bleef de Duitsche linkervleugel naar verhouding veel te sterk, en het 4e Leger moest zelfs weer een legerkorps afstaan, om het 5e Leger öp den linker vleügefcnog weer te versterken.

Bovendien;itóes|3Bl aanmerking genomen zijn, dat de Fransche legers van den rechter vleugel, het ie en*llet 2e, zich aan de Moezel en bijJVerdun bleven hahdbavènilt©e Duitschers hadden zich daartegen defensief moeten gedragen, dm des te kracht op hun rechter vleugel te kuüöen ontwikkelen. In plaats van aan dien vleugel versterkingen toe te voegen, werden gedurig voor verschillende nevendoelemdtrf, troepen: daaraan onttrokken;' Èn de vijand handelde thans van zijn standpunt zeer oordeelkundig, door het vormen van twee nieuwe legers, het 6e en het 9e, die er weldra toe zouden kunnen bijdragen om de kracht van den Duitschen hoofdaanval op Parijs te breken en af te slaan. Nu was<4*t ongetwijfew^Wx* de Franschen veel gemakkelijker, troepen op hun front van reclMs'naar links te verplaatsen en daarmede nieuwe legers te organiseeren, omdat zij het onbelemmerde gebruik hunnW^spoorwegen daarvoor konden benuttigen^ ttfrwijl de spoorbanen in België en Noofll-Frankrijk voor de Duitsche legers nog niet beschikbaar waren.

Maar 1^<!^tóï8èhe legerleiding had van den aanvang der operaten af, blijkbaar niet ■ten volle begrepen welk grost belang voor haar doel verbonden moest zijn aan de juiste groepeering harer legers te* bereiking van het veldtochft5phm,ien aan de mogelijkheid om daarvoor, ook nog gedurende den loop der operaÖëa* troepenverplaatsingen op groote schaal te doen uitvoeren. Na den slag b§ Namen-Charlèroi hadden die weffiehtnsog wel kunnen plaats hebben, nu was het feitelijk' telaatj

Sluiten