Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRIJGSVERRICHTINGEN

Westen van de Oise,? maar tevens, . «po.noodigr-iaielï het 2e Leger samen te werken en de rechter flank der legers te dekken.

Het werd daarom noodig dat het centrum en de linker vleugel een meesjZuidelijke richting insloegen, enhefenemen van een beshnt in dieaeïin voor 31 Augustus fpfcrd nog zeer bevorderd, door een verzoek van het 2e Leger, des avonds van 30 Augustus, waarin hefc^dringend gewenscht" genoemd werd „zur vollen Ausbetgung destjBrfolges" van de handelingen van het 2e Leger*dit het ie Leger naar de sfcde van Chauny, La Fère en Laon zou ittzwenken. In het front van hötaserLegèrwas de vijand over de Avre en over Montdidier teruggetrokken. Berichten van vliegers meldden, dat troepen cx>ksinrftfbocht waren overi£Noyon, alwaar het ie Cavalerie-korps aankwam. Op deze gronden nam generaal von Kluck het besluifeapj^ftAugustus de richting naar Compiègne-Noyon in te slaan,, zooals hij reeds op 28 Augustus aan vb* Bülow had voorgesteld. Van het 3e Leger kwam tijding dat het Zuidwaarts naar de Aisne ging afbuigen en bij Rethel-Semuy zou aanvallen en doordringen. De lmkervleugeiveJöhet ae Legér rukte op Reims aan»

De DuitscbWegerleiding, die zich op 30 Augustus van Koblentz naar Luïenhurgjlverplaatste, keurde de bewegingen van het iè, het 2e en het 3e Leger goed; Mitsdien was thans de geheele rechter vleugel van de legers op het Duitsche Westfront naar het Zuiden afgebogen, -itlft op den Franschen. linker vleugel veelvuldig utfladmg en ^eJKMraswng van troepen weed:waargenomen en bij Amiens, Villers-Bretonneux, Moreuil, Montdidier, enz. herhaaldelijk gevechten plaats hadden, scheen niet van genoegbekng om daartegeni ingrijpende maattegelen te némen.

De rechter, vleugel van het ie Duitsche Leger

Sluiten