Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IRANSCH-ENGELSCHE TERUGTOCHT 371

bleef evenwel zorgen voor dekking tegen AmiensAvre op de rechter flank, en het ie Leger liet voorshands nog slechts i£ legerkorps— het 3e en de helft van het 9e — op den linker oever van de Oise overgaan.

Een oprukken naar La Fère-Laon, zooals gene-

SCHETS NO. 7

De toestand op 31 Augustus.

raai von Bülow laffer met aandrang verzocht had, on^. ten volle partij te trekken van de overwinning, werd door generaal von Kluck principieel onjuist geoordeeWs^ehrïdan ook buiten beschouwing gelaten. Dit kon trouwens nimmer geschieden, als een eenvoudige, tijdelijke, tactische ondersteuning, zooals eerstgenoemde legercommandantiatéti beweerde bedoeld te hebben.

Sluiten