Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272

KRIJGSVERRICHTINGEN

Ook het afbuigen naar het Zuiden door de drie legers van den Duitschen rechter vleugel, was van zeer groote operatieve beteekenis. De goedkeuring van die gewijzigde opmarschrichtingen hief feitelijk op, wat in de aanwijzingen van 37—28 Augustus door het groote hoofdkwartier was voorgeschreven. Immers: het ie Leger rukte nu niet meer aan op de beneden-Seine, maar over Compiègne-Noyon, over de Oise. Het 2e Leger marcheerde op Reims, in plaats van op Parijs. Het ae Leger ging naar Rethel en niet naar ChateauThierry.

De aanleiding tot deze veranderingen zoekt generaal von Kuhl in den door den vijand geboden tegenweer. Maar hoofdzakelijk toch in het vastleggen van het 5e, het 6e en het 7e Leger aan de boven-Moezel en bij Verdun. Zoolang die legers daar gebonden bleven, kon de rechter vleugel zich onmogelijk uitstrekken tot de beneden-Seine. De toestand werd rijp voor een nieuw keizerlijk besluit, dat den geheelen rechter vleugel zou opdragen naar links te zwenken, om den vijand van Parijs af te dringen.

Een besluit in dezen zin liet zich evenwel wachten tot 2 September.

De drie legers van den Duitschen rechter vleugel zetten nu hun bewegingen in de aangeduide nieuwe richtingen voort.

Pogingen, voornamelijk door het ie Leger aangewend, om door snelle, langdurige marschen de terugtrekkende Engelsche of Fransche legers nog te grijpen en tot staan te brengen, mislukten. Hoewel zware vermoeienissen daarbij niet ontzien werden, kon de vijand niet meer achterhaald worden. Nu. en dan hadden evenwel achterhoede-gevechten plaats.

Sluiten