Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376

KRIJGSVERRICHTINGEN

infanterie voor moest leveren. Van Epernay begaf het Cavalerie-korps Conneau zich naar de streek ten Zuiden van Chateau-Thierry; het stond rechtstreeks onder den opperbevelhebber.

Op i September vaardigde generaal Joffre zijn „Instruction générale no. 4" uit waarbij bevolen werd dat het 5e Leger er voor te zorgen had, dat zijn linker vleugel in geen geval door den vijand werd gegrepen. De bedoelingen dezer Instructie werden bij nota van 3 September toegelicht. Als grens voor de terugtrekkende beweging werd, zonder dat daarvoor een bindende bepaling werd gemaakt, aangeduid voor:

het Cavalerie-korps Conneau: achter de Seine, ten Z. van Braye;

het 5e Leger: achter de Seine, ten Z. van Nogentsur-Seine;

het „detachement Foch: achter de Aube, ten Z. van Arcis-sur-Aube;

het gros van het 4e Leger: achter de Ornain, ten Z. van Vitry;

het 3e Leger: ten N. van Bar-le-Duc.

Het 3e Leger werd versterkt door reserve-divisiën uit de „Hauts-de-Meuse."

Afdeelingen van het ie en het ae Leger zouden, Zoo mogelijk, te zijnertijd aan het beoogde offensief deelnemen. De legers van den linker vleugel zouden daarvoor met 3 legerkorpsen versterkt worden, van de legers van Nancy en Epinal.

Wanneer de legers zich aan 's vijands druk onttrokken zouden hebben en in de als repli in te nemen lijn hun krachten zouden hebben aangevuld en versterkt, zou over het geheele front het offensief worden hervat. De geheele tusschen Montereau en Mellun beschikbare cavalerie zou daarbij den linker vleugel dekken.

Het Engelsche Leger zou de Seine vasthouden van

Sluiten