Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28q 3Hl^QRH»MCHjrraGJBN

De rivietwergang kon dan ook zonder ernstig bezwaar wordensYolbrachfcyDe linker divisie van het 18e korps kwam ten Z. van Chateau-Thiefry; de Cavalerie Co»eau, door LanrezaCrdnog versterkt met de CavakÖer4iW»ie Abonneau^ms teruggegaan naar den PetjtrMorin. Des namiddags Wejsd Chateau-Thierry onverwachts met kracht aangevallen door Duitsche infanterie, met sterke artillerie.

De commandant van het Duitsche ge legerkorps, generaal von Ouast, had namelijk — ondernemend en stoutmoedig als hij was — zelfstandig het besluit genomen om aldaar de terugtrekkende Fransche colonnes aan te grijpen, waarvoor hij de kans «eer gunstig achtte. Zooals nader zal blijken bevorderde bij daardoor den rivierovergang van het geheele ie Leger.

Sluiten