Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK (vervolg)

5. DUITSCHE MAATREGELEN

Aan Duitsche zijde werden nog op 3 September hevige gevechten geleverd tegen Engelsche en Fransche achterhoeden, die oo Dammartin. Meai.v

en meèr»Oostwaarts op de Marne teruggingen. Het 2e Leger marcheerde over de Vesle naar het Zuiden, het 3e Leger bereikte de lijn Is&sa&eSoupletsSte. Marie a Py. De vijand was overat>flÉ* Vollen terugtocht naar hetHZuiden. Er hadden vele achterhoede-gevechten plaats en men nam troepenvervoer van den vijand waar, in de richting naatbChSlonssur-Marne en Arcis-stir-Aube. Het 4e Leger bereftte Somme Py-Antry; het 5e Leger ontmoette, ook nadat het de Maas gepasseerd was, bij den opmarsch door de Argonnen en door de gevorderde dekking tegen Verdun, kraehtigen tegenstand,

In dén nacht van 2 op 3 September richtte het Duitsche groote hoofdkwartier aan de legercommandanten een bevel, waarin het als rijn bedoeling kenbaar maakte, dat de Franschen in Zuidoostelijke richting van Parijs zouden worden afgedrongen. Het ie Leger moest „gestaffelt" — d.w.z. 'nWt échelons — het 2e Leger volgen en ook verder de buitenflank der legers dekken. Het vertoonen *m cavalerié^JÖór Parijs5én het vernielen van alle naar Parijs leidende spoorbanen w«rd wenschelijk genoemd.

Dit was dan nu het besluit, dat bkïkens onze

vroegere opmerking te verwachten was, omdat het door den drang der omstandigheden noodig geworden was. Uit de wijde omvattende beweging van den Duitschen rechter vleugel was door den

Sluiten