Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

KRIJGSVERRICHTINGEN

bij Chézy-sur-Marne te veioveren en den vijand op den Zuidelijken oever der rivier terug te werperk. rwt zou op 3 September de Franschen verder vervolgen. Als uiting van besluitvaardigheid en enérgiek doortasten, was deze zelfstandige daad van generaal von Quast ongetwijfeld loffelijk en te waardeeren.

] Maar nu beging generaal von Kluck de ernstige fout met het geheele ie Leger het voorbeeld van het 9e legerkorps te volgen, de Marne over te trekken en de Franschen verder achterna te rukken. Von Kluck verklaart zelf, dat hij, door de Marne Jy iofSeeren, in strijd handelde met het uitdrukkelijk bevel va|i de hoogste legerleiding; en von Kuhl schrijft dat ook hij zich daarvan ten volle bewust was. Het ie Leger had 1 of 2 dagen moeten blijven1 staan, om het 2e Leger ifrtte wachten.

[M|»r, schrijft von Kuhl, dan kon niet meer voldaan worden aan den last om den vijand naar het Zuidoosten van Parijs af te dringen. De berichten meldden dat Ity in opgelosten toestand terugtrok — wat onjuist was. Van de Engelschen was geen direct gevaar te duchten. En de bedreiging op de rechter flank scheen nog van te weinig belang, om de kans te laten ontglippen een groot resultaat te bereiken. De commandant van het iKLeger nam dus het stoute besluit om door te tasten. Onzes inziens was dit onjuist, en de verkeerde gevolgen er van zouden niet uitblijven.

Sluiten