Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<x>

KRIJGSVERRICHTINGEN

In de korpstreinen heerschte wanorde. Zij versperden de wegen voor de troepen, zoodat deze niet tot rust konden komen en in de hoogste mate uitgeput waren. Lanrezac en Palat schrijven, dat nog nimmer een leger in zulke moeflijkt: omstandigheden heeft verkeerd, als het Fransche 5e Leger na 30 Augustus.

Tusschen het 5 e Leger en de Engelschen bestond geen verband. Elk leger marcheerde op zich zelf.

Ook de toestand van het 6e Leger had door den langen, snellen terugtocht geleden. Ongunstige berichten, geruchten over verraad, vermeerderden den moreelen druk. De 55e reserve-éMsie,dieonophoudelijk en snel had moeten marchéeren, vertoonde een ongunstig beeld. TaTrrjke'achterbh^ve» zaten op voertuigen en kanonnen. Er heerschte, ook bij het 7e legerkorps, groote wanorde. 1*^Fpeh waren deze troepen in staat onmiddellijk over te gaan tot detföanval, waarbij de buitengewoon gunstige tactische toestand tegenover den Duitschen rechter vleugel een factor van groote beteekenis, was. Ongetwijfeld zou, zooals Joffre aan den minister van oorlog schreef, een nederlaag van deze troepen'nï' het te ondernemen offensief, voor het land de meest noodlottige gevolgen gehad hebben.

Sluiten