Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VFiRTffiNDjl HOOFDSTUK (ver.VOJLg)

ae. DE BEVELEN VOOR HET FRANSCHE OFFENSIEF

Op 4 September, te 6 uur n.m., vaardigde Joffre aajn bevelen uit voor het met Galliéni overeengekomen offensief.

Zij gingenaUrt van de opvatting, dat de uiterste Imker vleugel der geal#§erden zijn krachten moest concentxeeren tegen den gewaagden toestand van iet ie Duitsche Leger. Alle maatregelen moesten ui den loop van 5 September genomen worden, om den oen ten aanval op te rukken.

Des avonds van 5 September moesten opgesteld Zijn:

a. Alle beschikbare troepen van het 6e Leger (generaal Maunoury) terTN.W. van het gerevancheerd^ kamp van Parus, gereed om de Ourcq over te gaan tusschen Lizy-sur-Ourcq en Mayjen-Multien, in de algemeene richting op Chateau-Thïejry. De beschikbare onderdeden van het ie Cavalerie-korps (Sordet), werden voor deze operatie aan generaal Maunoury toegewezen;

... b'nJj*et Engelsche leger, front naar het O., op de lijn Chang^-Coulommiers, gereed om aan te vallen naar de zijde van Montmirail;

c. Het 5e Leger (generaal Franchet d'Espérey), eenigszwaansluitend naar links, op het algemeene front Courtacon-Esternay-Sézanne, gereed voor den aanval van Z. naar ^Het ae Cavalerie-korps (Conneau), houdt het verband tusschen het 5e en het Engelsche Leger;

d. Het 9e Leger (generaal Foch) dekt den rechter vleugelIvan het^e Leger, door de Z. uitgangen vast te houden van de „marais de Saint-Gond" en een

Sluiten