Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE 305

den vijand. Men had aan Duitsche zijde echter den indruk, dat een aanval door vijandelijke cavalerie werd ontwikkeld. Toen nu net legerbevel -ontvangen werd, dat aan het 4e reserve-korps opdroeg niet verder op te rukken, en tegelijkertijd vijandelijke colonnes in opmarsch werden gemeld, gelastte generaal von Gronau, even na 12 uur, dat deze dadelijk moesten worden aangevallen. Na een hevig gevecht, waarin 's avonds St. Soupplets werd bestormd, werden de Franschen tot den terugtocht gedwongen,

Ten einde een herhaald aanvallen wellicht met versterkingen uit Parijs, te voorkomen, waarbij kon worden getracht door omvatting door te dringen naar de Ourcq-overgangen, trok het 4e reservekorps 's^ajvonds terug tot achter de Thérouane, een zijriviertje van de Ourcq, en liet de troepen zich aldaar versterken.

Aan Fransche zijde had het 7e legerkorps dezen dag niet in dien strijd ingegrepen. De reden daarvan is niet bekend/ Generaal Maunoury had anders gelegenheid gehad om den veel zwakkeren tegenstander over de Ourcq te werpen. Nu stond het 6e Leger nog een eind van die rivier af.

6 September.

In den vroegen morgen van 6 September begon over het geheele front van Parijs tot Verdun, een strijd, die een beslissend karakter zou aannemen.

Aan Duitsche zijde werd een ieder door dezen aanval van de Franschen verrast. Noch de Duitsche legerleiding, noch hel} Duitsche leger, had er eenig vermoeden of eenig voorgevoel van gehad.

Men werd er algemeen pijnlijk door getroffen.

Men dacht dat de Franschip in vollen terugtocht naar de Seine en de Aube waren. De commandant van het 2e Duitsche Leger gaf nog op 6

Sluiten