Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE

309

Het 4e Leger ontmoette onverwachts, aan het Rijn-Marnekanaal, tusschen Vitry-le-Francois en Revigny, krachtigen vijandelijken tegenstand.

Het 5e Leger overschreecLtusschen Revigny en Verdun de lQa Laheycourt-SC André; de linker vleugel hield Verdun ingesloten. Ook dit leger ondervond overal hardnekkigen tegenstand*:*:)

Het Britsche Leger rukte langzaam naar het N. op. French beoogde eerst op 7 September den Grand Morin te bereiken. De Duitschers bleken onder dekking van een cavalerie-sluier te zijn weggetrokken. Galliéni en Joffre drongen op sneller oprukken aan. De trage voortmarsch der Engelschen wekte ontstemming bijj^unfibondgenooten.

In het algemeen kwamen de Duitschers op 6 September tot het inzicht, dat de tegenpartij haar terugtocht gestaakt had en dat deze gewijzigd was in oprukken naar het Noorden,^ waarbij zij zich met nadruk verzette tegen rfjiwijands voortgang naar het Z., dan wel zelf aanvallend tegen de Duitschers te werk ging. De opmarsch der Franschen naar de Marne was begonnen.

Sluiten