Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

312

KRIJGSVERRICHTINGEN

op hun marsch naar de Ourcq, op 7 September Chézy, Charly en La Ferté-sous-Jouarre. Deze troepen hadden gedeeltelijk afstanden tot 60 K.M. afgelegd, toen ze omstreeks middernacht aankwamen. Zij moesten uiterlijk op 8 September op den rechter vleugel aan de Ourcq ingrijpen.

Het Duitsche 2e Leger had op 7 September geen belangrijke gevechten te voeren. In verband met den rechter vleugel van het 3e Leger werd een opdringen des vijands bij Fère^EhampenoiseSommesous afgewezen. De rechter divisie stond in breed front van Fontenelle tot Montmirail. Een tegenaanval des vijands werd door de reserve bij Champaubert opgenomen. Het ie Cavaleriekorps moest den vijand aan den Petit Morin ophouden.

8*flMit- 3e Leger had op beide vleugels hevige Fransche aanvallen af te slaan. Generaal von Hausen besloot, ter ontlasting van het ie en het 2e Leger, op 8 September met meer kracht aan te vallen.

De strijd van het 4e en het 5e Duitsche Leger leidde op 7 en 8 September tot geenerlei uitkomst.

De Engelsche'troepen kwamen op 7 September nog weinig ten'S. van den Grand Morüvinde lijn Jouy-s-Morin — Aulnoye — La Haute Maison. De Cavalerie van Conneau stond op den rechter vleugel. Het langzame oprukken van het Britsche leger werd door de Franschen zeer gelaakt. De Engelschen schenen niet in te zien dat zij, door een sneller oprukken over La Feitè-sous-Jouarre en Meaux zeer groote uitkomsten konden behalen.

tt.. T7 1. t . •««- 1 1-: 1 1

ncL rraosuK 5e i_.egei ruïne vnjwei uiigemnueru

naar het N. Het nam waar, dat het 3e en het 9e Duitsche legerkorps in afmarsch waren. Des avonds Stond het in de lijn la Recoude-Morsains-La Ferté Gaucher.

ff^flith's 9e Leger moest ondersteund worden door

Sluiten