Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE.OURCQ EN DE MARNE 313

het 5e Leger, omdat zijn linker vleugel slechts met moeite kon stand houden.

Bij het Fransche 4e en 3e Leger kwam het ook nu niet tot een beslissing.

Generaal Joffre gaf op 7 September het bevel uit, om tegen den teruggaanden vijand in het algemeen in Noordoostelijke richting op te rukken. Het 6e Leger moest op den rechter oever van de Ourcq N.waarts terrein winnen. De Engelschen moesten zorgen achtereenvolgens aan den Petit Morin en <$$ Marne vasten voet te krijgen. Het 5e Leger moest zijn kracht meer op den rechter vleugel i aanwenden, om het ge Leger te ondersteunen. Het ge Leger moest zich op zijn front handhaven tot de van het 4e Leger te verwachten versterkingen het zouden veroorloven aan de algemeene voorwaartsche beweging deel te nemen.

8 September.

Generaal von Kluck stelde zich voor, het 3e en het ge legerkorps eerst op g September hun omvattenden aanval op 's vijands linker vleugel aan de Ourcq met volle kracht te doen uitvoeren. Zij moesten den 8en opmarcheeren en zich ontwikkelen, en behoorden niet bij gedeelten in het gevecht te worden ingebrokkeld. Het was een ernstig bezwaar, dat aan een zeer wenschelijke snelle beslissing in den weg stond, dat beide korpsen niet van den buiten vleugel oprukten, maar van den linker vleugel, achter langs het geheele front, gehinderd door munitiecolonnes en tremen, met marschen over groote afstanden en door daarna in te zwenken, het punt moesten bereiken, waar zij zich ten aanval konden ontwikkelen.

fies voormiddags van 8 September had het 4e reseTve^korps^^Lizy dringend behoefte aan hulp; het korps stond reeds van den 5en af in gevecht, en

Sluiten