Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE 315

er dreigde gevaar voor een doorbreking van h af¬

front. Daarom werd reeds %'inbrgens om 7 uur bevolen, dat w linker divisie^- de 5e — van het oprukkende 3e legerkorps in verschillende colonnés, niet de artillerie voorflft^naar Trdéy moest afbuigen. De ge cavalerie-divisie werd achterwaarts, bij Placy, opgesteld.

IntuslÉchen hield het frontbij Trocy toch stand; dtHtè>4misie van het 3e legerkorpV4»tf3aus beschikbaar worden gehouden. Het ge korps'eifftój andere divisie van het 3e korps werden nu gedirigeerd resp. op La Ferté Milon, Mareuü en Crouy. Voor mogelijk noodzakelijke verdediging van de Mïrne tegen doordringen der Engelschen, werden^ 2 brigades infanterie en 2 regimenten velciartiUérifeP van de linker divisie van het ge korps bestemd. Aan deze troepen werd het vak La Ferte*«o^**^e*nttïeNogent-l'Artaud aangewezeftft'IMgs&e Cavaleriekorps moest de Marne : ten W. van eerst genoemde plaats verdedigen. De Mame^sïemng moest onvoorwaardelijk behouden worden; de bruggen moesten vernield worden.

De commandant van het ge korps, generaal von Qaast, ontving dit bevel op marsen, ten 1 uur n.m. Hij achtte zich daardoor niet in staat den strijd op den rechter vleugel aan de Ourcq tot een beslissing te brengen, omdat de gevechtssterkte zijner troepen te gering was. Hij week daarom zelfstandigfin zoover af van het ontvangen bevel, dat kif slechts 1 regiment infanterie en 1 regiméitj^felelarïffl^ voor de aangegeven taak bestemde, ^ï^rigade^on Krawel. Hieroft' is geen bezwaar ontstaan. Von Kluck kon de beschikbaar gebleven divisie van het 3e Legerkorps voor de Marite-iverdediging aard¬

wijzen.

De brigade von Krawel werd met het 2e Cavalerie-korps, onder het bevel van den commandant

Sluiten