Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ ER DE MARNE 321

divisie rukte van Villers St. Genest naar het N., terwijl ook cavalerie naar Crepy en Valois marcheerde.

Van het 2e Leger kwamen reeds 's morgens berichten in omtrent het hiervoren medegedeelde teruggaan van den rechter vleugel en de cavalerie. Men vernam ook, dat sterke vijandelijke infanterie en artillerie bij Charly op den rechter Marneoever waren overgegaan. De toestand aan die rivier werd nu dreigend. Er was een tusschenruimte in het Duitsche front ontstaan, waardoor de Engelschen zich een doortocht konden banen naar de flank en den rug van de Ourcq-stelling. Daaruit kon voor het ie Leger een catastrophe voortkomen, ook omdat de terugtocht over de diep ingesneden Ourcq, waarover slechts 2 bruggen — bij Lizy en bij Crouy — voorhanden waren, op het laatste oogenblik onder vijandetijken druk tot noodlottige gevolgen kon leiden. Om deze redenen moest de linker vleugel tijdig teruggenomen worden. Maar de aanval van den rechter vleugel moest met te meer kracht worden doorgezet, en tegen de Engelschen moest eveneens worden aangevallen om lucht te geven.

Generaal von Kluck gelastte daarom te 11 uur 30 v.m., dat de linker vleugel over May-en-Multien naar Coulombs, op den O. oever van de Ourcq, zou worden teruggenomen. De bevolen aanvallen van den rechter vleugel moesten met kracht worden doorgezet. De 5e divisie (reserve) moest van Le Plessis-Placy naar Dhuisy rukken, om de Engelschen aan te vallen.

De terugtochtsbeweging van den linker vleugel over de Ourcq werd tusschen 2 en 3 uur n.m. in goede orde volbracht. De vijand had er blijkbaar niets van bemerkt, er was zelfs geen vijand te kien en zijn granaatkartetsen bleven op de oude plaatsen vallen.

Sluiten