Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE 323

Fran$dp? berichten maken van deze wijziging in de Duitsche ops|ttiling zelfs geen melding.

De aanval van den rechter vleugel was om half een n.m. gevordeg$|a de richting naar Levjgnen en Betz. De brigade von Lepel was in gevechtfcij Droiselles dat tegen 3 uur n.m. werd verovefêi, waarna de vijand naar Nanteuil le Hadouin vervolgd werd.

Maar omstreeks het middaguujv verscheen de overste Hentsch, de verbmdingsofficier van het groote hoofdkwartier, wederom bij het ie Leger. Generaal von Kluck was op het slagveld, generaal von Kuhl stond hem te woord. Overste Hentsch kwam laatstelijk van heljlRLeger, hij verklaarde dat de algemeene,1toestand niet gunstig waSj het 5e Leger werd bij Verdun, het 6e en het 7e Leger werden bij Toul en Epinal vastgehouden, het 2e Leger was niet veejafneer waard (S^bjacke), de rechtervleugel was teruggeworpen, het lejjjtjf0-moest achter de Marne teruggaan. Daarom moesten alle legers eerst „bezinken;" het 3e Leger ten N.Qfevan ChSlons, 4e en het 5e aaneensluitend over Clermont-enArgonne tot Verdun. Het ie Leger moest daarom óók terug, naar Soissons-Fère-en-Jprdenois, zoonoodig zelfs tot Laon-La Fère. Bij St. Quentin werd een nieuw leger verzameld. Daarmede kon een nieuwe operatiftJianvangem; J|§t bezwaar, dat het ie Leger in vollen aanval was, een terugtocht zeer bedenkelijk SPJ* JBfit de troepen geheej door elkaar geraakt en de manschappen volkomen uitgeput waren, legde geen gewght in de schaal, rfeifpojfejeide'dat er mets anders te doen viel^gn hij verklaandj^dat deze Wm^i}k^.i>age^iigi5andere berichten^es/issenrf WSfcihÖsh^ïd volkomen [fjjlmacht van het "groote hoofdkwartier.

Uit het geen later gebleken is moet evenwel worden afgejfsg, dat overste Hentsch zijn opdracht waarschijnlijk heeft overschreden. Dat het

Sluiten