Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SLAGEN AAN DE OURCQ EN DE MARNE 331

la disparition des trou|HS*y de la première armée allemande, la veille, les aVirièÉ^Qttaqués

avec tant d'ardeur et partiellement rdbnlés au sud-ouest de^anteuü-le-Haudoüf?*-Ook andere Fransche schrijvers zijn verbaasd geweest ovê?5e%: plotselinge verfSwijnen van den vijand. Men schrijft Zich de overwinning toe, en terecht. De tegenpartij had het slagveld ontrüiöïd. Al wasltyleitélijk niet "^Slagen, hij gedroeg zich toch als verslagen.

Ook aan Fransche zijde heerschté^ilen ioen Sep* tember verwondering; men begreep de zaak niet. Men schreef liter over „het raadsel van de Marne'4, over „het wonder" van de Marne, en men verdiepte zich in gissingen en onderstellingen*^ gaf soms wel stellige vermoedens en uitspraken ten beste, over de vermeende ware aanleiding tot den Duitscae» terugtocht van 9 September.

Vrij algemeen werd de oorzaak gezocht in het oprukken van de fÉhgelschen en van den linker vleugel van het 5e Leger, over de MarnePFeitelijk heeft het BritKhe leger ook op 9 September geen invloed van beteekenis op den gangivfcff^ikéh gehad. Het kwam dien dag omstreel£slie¥mfttdaguur aan de Marne, doch kon in zijn geheel die rivier met<bW»& gaan. Het 3e legerkorps, op den linker vleugel, werd -^Vcflglöï*i^S*'8tD^patches — door vfjïmdelijke artillerie verhinderd in hetslaan van een brug; een poging van een ander legerkorps, om in den rug der Duitschers door te dWhgen, mislukte.

In het algemeen heeft French met'iSjn leger bijna nSfttfbijgedragen tot de overwittmng aan de Marne*1 was steeds aarzelend en langzaam opgerukt; altijd bezorgd voor zijn flanken, voortdurend in de weer om zich den steun van het 5e Leger te verzekeren. Galliéni schrijft* Slat, op het verzoek om deel te nemen aan het offensief van Maunoury, „il a consenti a marcher, mais a la condiÖoni'fciPÖ

Sluiten