Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK (vervolg)

5. DE DUITSCHE TERUGTOCHT

Aanvankelijk was de Duitsche legerleiding te Luxemburg voornemens de offensieve operatiën door het centMtm der legers te doen voortzette*, Het 3e Leger moest daarvoor ten Z. van Chalons blijven en, in verband met het 4e Leger, opnieuw aanvallend optreden. Nadat overSte HentÉcte*Öi het groote hoofdkwartier gerapporteerd had, werd van dit plan afgezien en ook tot den terugtocht van genoemde legers besloten.

Het ie Legér werd nu weer gesteld onder het bevel van den commandant van het 2e Leger, generaal von Bülow. Een vreemde maatregel, waaruit blijkt dat de DuitSeht! legerleiding den toestand niet juist inzag.

Het 2e Leger trok'op 10 September aan weerszijden van Epernay over de Marne, waarbij achter-i hoeden ten Z. detffitoier bleven.

Het ie Leger kreeg den lastiactïter de Aisne terug te gaan en daar detfttehter vleugel^WKbet 2e Leger te naderen. Op 10 September bereiktéhet ie Leger, zonder door den vijand te worden teruggedrongen, den omtrek wm Villers-Cotterêts. Het 3e Leger nam dien dag stdhng tusschen VerföS en Vitry«4#i Francois.

Op 11 September duchtte von Bülow een poging der Franschen^em het front van het 3e Leger te doorbreken, omdat een sterke coloSóftftbéP04^e*i ting oprukte op den weg Champaubert-BergêreS^ Generaal von *loltke, die op dien dag te Reims eindelijk een onderhoud had met^on Büiow; gelastte daarom dat het 3e Leger zou teruggaan naar de hjn Thuizyi-Suippes, het 4e naar de lijn Suip-

Sluiten